gedreven tors,verguld tombak, particulier bezit.

torsje, hoog 30 cm, verguld tombak.